Teknik

Python Programmering Del 1

Philip Björnerud

Philip Björnerud

· 11 min read
Introduktion till python

Välkommen till den första delen i vår serie om Python programmering! Om du någonsin har varit nyfiken på vad programmering är, hur Python skiljer sig från andra programmeringsspråk eller hur man kommer igång med Python, så är det här inlägget för dig.

Vad är programmering?

Programmering, i sin mest grundläggande form, handlar om att instruera en dator att utföra uppgifter. Genom att skriva kod, ger vi datorn en sekvens av instruktioner att följa. Tänk på det som att skriva ett recept; varje steg måste vara klart och precist definierat för att uppnå det önskade resultatet.

Vad är Python?

Python är ett högnivåspråk som är känt för sin enkelhet och läsbarhet, vilket gör det till ett utmärkt val för nybörjare. Det skapades av Guido van Rossum och släpptes första gången 1991. Python är ett mångsidigt språk som används inom en rad olika områden, från webbutveckling till dataanalys och vetenskaplig forskning.

Hur kommer man igång med Python lokalt?

Att komma igång med Python är enkelt:

 1. Installation: Börja med att ladda ner och installera den senaste versionen av Python från python.org.
 2. Skriv din första kod: Öppna Python-terminalen (kallas även Python Shell eller IDLE) och skriv in print("Hej Världen!") och tryck Enter. Grattis, du har just skrivit och kört din första Python-kod!
 3. Skapa och kör skript: Du kan också skapa Python-skript med hjälp av en textredigerare, spara filen med .py-ändelsen och köra den med kommandot python ditt_filnamn.py.

Hur kommer man igång med Python via webben?

Om du är nybörjare inom programmering och vill prova på Python utan att behöva installera något på din dator, då är en online-kompiler en perfekt lösning för dig! En av de populära online-kompilerarna för Python är "Python Online Compiler Programiz". Här kommer en guide för att komma igång med den.

1. Besök Programiz Python Online Compiler Öppna din webbläsare och besök Programiz Python Online Compiler genom att söka på namnet eller gå direkt till deras webbplats.

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

2. Bekanta dig med gränssnittet När du är inne på sidan kommer du att se ett enkelt gränssnitt. Det kommer att finnas ett fält där du kan skriva in din Python-kod och ett område där output (resultatet av koden) kommer att visas när du kör din kod.

Se bild nedan!

Image

3. Kör din kod Efter att du har skrivit din kod, leta efter en knapp som säger "Run" eller liknande. Klicka på den för att köra din kod. Om allt går som det ska kommer du att se "Hello world!" visas i output-område.

Python-syntax: En grundlig genomgång med exempel

Python är ett av de mest populära programmeringsspråken i världen, och mycket av dess popularitet kan tillskrivas dess rena och läsbara syntax. I detta blogginlägg ska vi utforska några grundläggande aspekter av Python-syntax och förstå dem med hjälp av exempel.

1. Indentation (Indrag): Till skillnad från många andra språk som använder klamrar {} för att definiera kodblock, använder Python indrag. Varje kodblock (som en funktion eller en loop) börjar med ett kolon : och sedan indraget med fyrkantiga mellanslag (eller ett tabbavstånd, men fyra mellanslag rekommenderas).

def hälsa(namn):
  print(f"Hej, {namn}!")

2. Variabler: Python kräver inte att du deklarerar datatypen för en variabel när du skapar den. Istället bestämmer Python automatiskt typen baserat på värdet den tilldelas.

mitt_namn = "Anna" # Sträng (string)
ålder = 30      # Heltal (integer)
längd = 1.75     # Flyttal (float)

3. Kommentarer: I Python börjar en kommentar med ett #-tecken. Python kommer att ignorera allt som följer efter # på den linjen.

# Detta är en kommentar
print("Detta är inte en kommentar") # Men detta efter # är en kommentar!

4. Funktioner: En funktion definieras med nyckelordet def följt av funktionens namn.

def addera(x, y):
  return x + y

5. Listor: En lista är en samling av objekt. Listor definieras genom att placera objekten (elementen) inom hakparenteser [], åtskilda av kommatecken.

frukter = ["äpple", "banan", "citron"]

6. Kontrollstrukturer: Python stöder de vanliga kontrollstrukturerna, såsom if, elif och else.

ålder = 18
if ålder < 18:
  print("Du är för ung.")
elif ålder == 18:
  print("Grattis, du är just 18!")
else:
  print("Du är äldre än 18.")

7. Loops: Python erbjuder flera sätt att iterera, med for- och while-loops som de mest använda.

# For-loop med en lista
for frukt in frukter:
  print(frukt)

# While-loop
nummer = 0
while nummer < 5:
  print(nummer)
  nummer += 1

Variabler och datatyper

Python, som är känt för sin läsbarhet och enkelhet, har en dynamisk typning, vilket betyder att du inte behöver deklarera en variabels datatyp i förväg. Istället tolkar och bestämmer Python automatiskt datatypen baserat på det värde som variabeln tilldelas. Men för att skriva effektiv kod är det avgörande att förstå de olika datatyperna och hur de fungerar. Låt oss dyka in!

Variabler är fundamentala inom programmering. De fungerar som behållare där vi kan lagra information för tillfällig eller långvarig användning. Men varför är variabler så viktiga, och hur kan vi använda dem på olika sätt? Låt oss utforska dessa frågor.

Vad är en variabel?

För att förstå variablernas betydelse kan det hjälpa att tänka på dem som etiketterade lådor i ett lager. Varje låda (variabel) har en etikett (variabelnamn) och kan innehålla något innehåll (värde). När du behöver innehållet, letar du helt enkelt upp rätt låda med hjälp av etiketten.

Varför har vi variabler?

 1. Lagring av Data: Grundläggande användning av variabler är att hålla data. Om du till exempel skriver ett program som räknar, kan du använda variabler för att lagra siffrorna som användaren ger, mellanresultaten och det slutliga svaret.
 2. Flexibilitet: Genom att använda variabler kan ett program anpassas för olika situationer. Istället för att hårdkoda värden, kan programmet ändras dynamiskt baserat på variablernas värden.
 3. Läsbarhet: Variabler gör också koden läsbar. Istället för att ha en siffra som "3.14" upprepad överallt i din kod, kan du ha en variabel med namnet "PI" och referera till den. Det gör det mycket lättare att förstå koden vid en senare granskning.
 4. Återanvändning: Med variabler kan du återanvända koden på ett effektivt sätt. Istället för att upprepa samma värde flera gånger kan du helt enkelt ändra värdet på en variabel.


Vad kan man göra med variabler?

1. Arithmetiska Operationer: Om du har variabler som innehåller nummer, kan du utföra matematiska operationer.

a = 5
b = 10
summa = a + b

2.Lagra Användarinput: Variabler kan användas för att lagra information som en användare skriver in, vilket sedan kan användas för vidare bearbetning.

namn = input("Vad heter du?")
print(f"Hej, {namn}!")

3. Villkor: Variabler kan användas i jämförelser för att styras genom beslut i koden.

ålder = 18
if ålder >= 18:
  print("Du är vuxen.")
else:
  print("Du är underårig.")

4. Loopar: Variabler kan styra hur många gånger en loop körs, eller ge olika resultat varje gång genom en loop.

i = 0
while i < 5:
  print(i)
  i += 1

Variabler är hjärtat av de flesta programmeringsprojekt. De ger oss möjlighet att lagra, hämta och manipulera data på dynamiska sätt. Utan variabler skulle programmering vara en tråkig uppgift med statisk och repetitiv kod. Med variabler blir vår kod dynamisk, flexibel, återanvändbar och framför allt, mänskligt begriplig.

Variablel tilldelning

När vi vill ge en variabel ett värde använder vi något som kallas "tilldelning". I många programmeringsspråk, inklusive Python, används '=' tecknet för att tilldela ett värde till en variabel. På vänster sida av '=' placeras variabelns namn och på höger sida det värde vi vill att variabeln ska referera till.

Till exempel:

alder = 25

Här har vi skapat en variabel med namnet "alder" och tilldelat den värdet "25". Efter denna tilldelning kommer varje gång vi refererar till "alder" i koden att ha värdet 25.

Det är också viktigt att notera att tilldelning är riktad. Det betyder att det som är till höger om '=' tecknet tilldelas (eller lagras i) det som är till vänster.

Inbyggda Datatyper i Python

Ett av de första stegen när man börjar med programmering är att förstå datatyper. Precis som hur vi i det verkliga livet kategoriserar saker i grupper, gör vi det samma i programmering för att behandla och hantera data på rätt sätt. I den här artikeln ska vi utforska några av de mest grundläggande datatyperna i Python.

Python har flera inbyggda datatyper. De mest grundläggande inkluderar:

 • Integers (heltal): Exempel: 5, -3, 42
 • Floats (flyttal): Exempel: 3.14, -0.001, 8.0
 • Strings (strängar): Exempel: "Hej", 'Python'
 • Booleans (booleska värden): True eller False

Python är dynamiskt typat, vilket innebär att du inte behöver deklarera datatypen när du skapar en variabel. Datatypen bestäms av det värde du tilldelar.

1. Integers (heltal) Exempel: 5, -3, 42 Heltal representerar, som namnet antyder, hela tal utan decimaler. De kan vara positiva, negativa eller noll.

age = 25
negative_number = -7
zero = 0


2. Floats (flyttal) Exempel: 3.14, -0.001, 8.0 Flyttal representerar decimaltal. Dessa kan också vara positiva eller negativa.

pi_value = 3.14
gravity = -9.81
coffee_price = 8.0

3. Strings (strängar) Exempel: "Hej", 'Python' Strängar används för att representera text. De kan innehålla bokstäver, siffror, tecken och mycket mer. I Python kan du använda både enkla och dubbla citationstecken för att skapa strängar.

greeting = "Hej"
name = 'Anna'
sentence = "Jag älskar att programmera i Python!"

4. Booleans (booleska värden) Exempel: True eller False Booleans representerar sanningsvärden. De har bara två möjliga värden: sant (True) eller falskt (False). Dessa används ofta i villkorliga uttryck för att avgöra vilken kod som ska köras.

is_sunny = True
is_raining = False

Dynamisk typning i Python En av de vackra aspekterna av Python är att det är dynamiskt typat. Vad betyder det? Jo, när du skapar en variabel behöver du inte tala om för Python vilken datatyp det är. Python räknar själv ut det!

number = 10    # Python förstår att detta är en integer
text = "Hejsan" # Python förstår att detta är en sträng

Varför är datatyper viktiga? Datatyper är som verktyg i en verktygslåda - varje typ har sin egen unika uppgift och användningsområde. Genom att förstå och använda rätt datatyp för rätt uppgift kan du skriva effektivare och klarare kod.

 1. Precision: Att välja rätt datatyp hjälper dig att säkerställa att ditt program fungerar som förväntat. Till exempel, om du arbetar med pengar, kan du vilja använda flyttal för att inkludera ören.
 2. Minnesanvändning: Olika datatyper tar upp olika mängder minne. Att välja rätt datatyp kan göra ditt program snabbare och mer minneseffektivt.
 3. Läsbarhet: Genom att använda rätt datatyp hjälper det andra (och dig själv i framtiden) att snabbt förstå vad din kod gör.

Avslutning

Det här var en grundläggande introduktion till Python programmering. I nästa del kommer vi att dyka djupare in i ämnen som villkorssatser, loopar och funktioner. Tills dess, öva på det du har lärt dig, experimentera med Python och framför allt, ha roligt med kodning!
Philip Björnerud

Om Philip Björnerud

Som en entusiast för maskininlärning, studerar jag för närvarande för en masterexamen i datavetenskap med inriktning på maskininlärning och algoritmer. Jag trivs med intellektuella utmaningar och söker ständigt nya möjligheter att lära mig och växa. Tveka inte att nå ut, jag är alltid öppen för nya idéer och samarbeten.

·
Hem
Blogg
Om
Kontakt
Copyright © 2024 IT Sverige. All rights reserved.